abarticulation

Eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılması; çıkık; abartikülasyon.