subglenoid dislocation

Humerus başının, -yerinden ayrılarak-kürek kemiğinin glenoid çukuru (cavitas glenoidalis) altına… devamı subglenoid dislocation

abarticulation

Eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılması; çıkık; abartikülasyon.