Chopra’s antimony test

Kalaazar tanısında uygulanan serolojik bir test; Chopra’nın antimon testi