jaw reflex

Ağız yarı açık iken perküsyon çekici ile çene ucuna -aşağıya… devamı jaw reflex