abiotic

Canlılık göstermeyen; cansız; abiyotik.

abiology

Cansız maddeleri konu alan bilim dalı; abiyoloji.

abiologic

Abiyolojik. Bk. abiological

abiological

Cansız şeylere ait; cansız şeylerle ilgili; canlılıkla ilgisi olmayan