abiotic

Canlılık göstermeyen; cansız; abiyotik.

abiology

Cansız maddeleri konu alan bilim dalı; abiyoloji.

abiologic

Abiyolojik. Bk. abiological