abiosis

Canlı olmama hali; canlılık göstermeme; abiyoz.