Caffey’s disease

Caffey hastalığı. Bk. infantile cortical hyperostosis