gestalt psychology

Psikolojik olayın zihin tarafından bütün (kalıp) halinde idrak edildiğini kabul… devamı gestalt psychology