acanthion

Burun çıkıntısının ucu; burun ucu; akantiyon.

acanthial

Burun ucu ile ilgili; burun ucuna ait; akantiyel.