anomie

Değer yargılarının yitirilmesi; kişide, evvelce önem verdiği değer, ilke ve… devamı anomie