Bryant’s ampulla

Bağlanan arterin üzerindeki hafif genişleme gösteren kısmı; Bryant ampullası