bronchiole

Sekonder bronşun, akciğer loblarında dallanmasıyla oluşan küçük hava borusu; akciğer… devamı bronchiole