blepharoatheroma

Gözkapağında gelişen yağ kisti; blefaroaterom.