zygo-

birbirine bağlı, bitişik anlamında önek. zigo-