bisexuality

Kişi vücudunda hem testis hem ovaryum bulunması hali: iki değişik… devamı bisexuality