summation

Kas ya da sinirin hafif, fakat devamlı uyarılması sonucu uyartı… devamı summation