Binet’s test

Çocukta zeka düzeyini belirleme amacıyla uygulanan bir test; Binet testi