biliary abscess

Safra kesesi veya safra yollarında oluşan apse; biliyer apse.