hypobilirubinemia

Kanda bilirübin miktarının ileri derecede azalışı; hipobilirübinemi.