wave

1- Bir sıvı yüzeyinde birbirini izleyen yükselme ve alçalmalarla belirgin… devamı wave