albumin/globulin ratio

Kanda veya beyin omurilik sıvısında albümin’in globülin’e oranı; albümin/globülin oranı

rachicentesis

Beyin-omurilik sıvısı alma amacıyla subaraknoid aralığa iğne ile girme; spinal… devamı rachicentesis