plate

1- Levha şeklinde, düz ince oluşum; levha şeklinde ince tabaka;… devamı plate

Dieudonne’s medium

Bazı mikroorganizmaların gelişmesi için gerekli alkalen besiyeri; Dieudonne besiyeri

jusculum

(L.): Et suyu; et suyundan hazırlanan çorbaya da et suyundan… devamı jusculum