wheat

Taneleri un haline getirilerek ekmek vb. besin maddelerin yapıldığı başaklı… devamı wheat