five-year survival rate

Aynı malign hastalığın başanlı tedavisini takiben nüks görülmeksizin beş yılı… devamı five-year survival rate