Bergeron’s disease

Belli bir sebep olmaksızın aniden gelişen istem dışı kas kasılmaları… devamı Bergeron’s disease