BCG vaccine

Tüberküloz’a karşı bağışıklık oluşturma amacıyla intradermal uygulanan, virülansı giderilmiş canlı… devamı BCG vaccine