basophil

1 – Bazik boyalarla kolayca boyanan herhangi bir hücre; bazofil.… devamı basophil