extrapyramidal system

Merkezi sinir sisteminde, bazal ganglionlar, nucleus subthalamicus (Luys çekirdeği), substantia… devamı extrapyramidal system

globus pallidus

Beyin bazal ganglionlarından lentiform çekirdek (nucleus lentiformis)’in -dışyan bölümüne oranla-… devamı globus pallidus