coronary bypass operation

Aort ile tıkanık koroner arter‘in tıkanıklığın ilerisindeki bölümü arasına vena… devamı coronary bypass operation