Bartholin’s cyst

Bartholin bezi kanalının tıkanması sonucu oluşan kist; Bartholin kisti

bartholinian abscess

Bk. Bartholin’s abscess