Bartholin’s cyst

Bartholin bezi kanalının tıkanması sonucu oluşan kist; Bartholin kisti