bacteriophagology

Bakteriyofaj’ları yapı, özellik ve işlevleriyle konu alan bilim dalı; bakteriyofagoloji.