stroke volume

Bir kalp karıncığı (sağ ya da sol karıncık)’nın bir sistol… devamı stroke volume