astraphobia

Şiddetli ışıktan aşırı ürkme; özellikle yıldırımdan aşırı korkma; astrafobi.