eosinophil adenoma

Eozinofil adenom. Bk. acidophil adenoma

acidophil adenoma

Hipofiz ön lobunun asit boyalarla boyanan hücreleri (eozinofilik kromofil hücreler)’nden… devamı acidophil adenoma