Calmette-Guerin vaccination

Calmette-Guerin aşısı. Bk. BCG vaccine

BCG vaccine

Tüberküloz’a karşı bağışıklık oluşturma amacıyla intradermal uygulanan, virülansı giderilmiş canlı… devamı BCG vaccine

bacille Calmette-Guerin vaccine

Calmette-Guerin basili aşısı. Bk. BCG vaccine.