acetolysis

Bileşikten -kimyasal reaksiyon sonucu- asetil grubunun çıkarılması; asetoliz.