aseptic wound

1 – Yeni ameliyat yeri; ameliyat keşişinin oluşturduğu taze yara.… devamı aseptic wound