atherogenesis

Arter duvarında aterom oluşması; aterogenez.