antimyasthenic

Myasthenia gravis tedavisinde kullanılan ilaç; antimiyastenik.