Wassermann’s antigen

Wassermann testinde kullanılan, konjenital sifilizli fetüs karaciğerinden hazırlanmış, Treponema pallidum’ları… devamı Wassermann’s antigen

opsonin

Antijen (bakteri vb.)’e tutunarak onu fagositoz’a duyarlı yapan herhangi bir… devamı opsonin

Coombs’ test

Hasta serumunda ya da eritrositler üzerinde inkomplet antikorların bulunup bulunmadığını… devamı Coombs’ test