oxyblepsia

Görme duyusunun -anormal şekilde- keskin oluşu; görme keskinliği; oksiblepsi.

accreta (L.)

Anormal şekilde yapışmış,

abnormal

Normal olmayan; normal dışı; anormal,

chromosomal aberration

kromozomal aberasyon; Hücrede, türe has kromozom sayısı veya kromozom yapısının… devamı chromosomal aberration