ankylotome

Yapışıklıkları kesip ayırmada kullanılan bistüri; ankilotom.