angiotensinase

Anjiyotensin II’yi parçalayıcı enzim;  anjiyotensinaz.