Lindau-von Hippel disease

Beyincikte gelişen kistik anjiyom’a, retina’da hemanjiyomların, pankreas, böbrekler ve bazen… devamı Lindau-von Hippel disease

spider angioma

Örümcek anjiyom. Bk. spider telangiectasia

capillary angioma

Kapiller anjiyom. Bk. capillary hemangioma