flash

1- Aniden parlamak. 2- Ani parıltı; flaş

abrupt

Aniden oluşan; birden meydana gelen,