macrocytic achylic anemia

Bk. pernicious anemia

anemia

Çeşitli sebeplere bağlı olarak kanda eritrosit sayısının azalması, hemoglobin ve… devamı anemia

mediterranean anemia

Akdeniz anemisi. Bk. thalassemia major