glycogen storage disease type IV

Glikojen depo hastalığı tip 4; bk. Andersen’s disease

Andersen’s disease

Glikojen katabolizmasını düzenleyen enzimlerden “amilo-( 1,4-1,6)-trans-glükozidaz”ın eksikliği nedeniyle gelişen, karaciğer,… devamı Andersen’s disease