cystathionase

Karaciğerde, sistationin’i sistein ve amonyağa parçalayan enzim; sistationin alfa-liyaz; sistationaz.

blood ammonia

Kanda bulunan amonyak; kan amonyağı (Amonyak, kanda eser miktarda bulunur;… devamı blood ammonia

ammonotelic

Azot metabolizmasının son ürünü olarak, organizmadan amonyak dışarı atan; amonotelik… devamı ammonotelic