arginine

Proteinlerin parçalanmasıyla oluşan, ayrıca sentetik olarak da elde edilen bir… devamı arginine