Congo red

pH belirteci olarak kullanılışı yanında, amiloidoz tanısında dokuyu boyamada da… devamı Congo red

amylosis

Amiloz. Bk. amyloidosis

renal amyloidosis

Böbrek amiloidozu. Bk. amyloid nephrosis